Belastingen

In deze artikelen vind je achtergrondinformatie over de verschillende belastingen en premies. Als ondernemer krijg je namelijk veel te maken met de Belastingdienst. Heb jij personeel in dienst? Dan draag jij als werkgever de meeste premies voor jouw werknemers af.

In de meeste gevallen worden de premies ingehouden op het loon van de medewerker, zoals bij de loonheffing. Dat is feitelijk een voorbelasting van de inkomstenbelasting. Sommige premies worden betaald door de werkgever, en worden dus niet ingehouden op het loon. Een voorbeeld hiervan is de inkomensafhankelijke bijdrage voor de Zorgverzekeringswet. Die betaalt de werkgever uit eigen zak.